De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) brengt 5 wijzigingen mee in het Burgerlijk Wetboek, titel aanneming van werk. Een zeer belangrijke wijziging is een wijziging van de aansprakelijkheid van de aannemer. Nu is de aannemer na oplevering niet meer aansprakelijk voor gebreken die de opdrachtgever bij de oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken. Dat wordt met inwerkingtreding van de Wkb geheel anders. De aannemer wordt aansprakelijk voor gebreken die bij de oplevering van het werk niet zijn ontdekt. De vraag, of de opdrachtgever ze had moeten ontdekken speelt vanaf dan dus geen rol meer voor de aansprakelijkheid van de aannemer. Was er een gebrek bij oplevering dat had kunnen worden ontdekt, maar is dat gebrek niet op het proces-verbaal van oplevering vermeld, dan wordt de aannemer voor een dergelijk gebrek aansprakelijk. Het proces-verbaal van oplevering biedt dan geen bescherming meer. Daarmee vervalt een veel door aannemers gebruikt verweer. De regelingen in de standaard contracten zoals de UAV en UAV-GC zijn hiermee niet in overeenstemming.

Spreker

Arjan ter Mors
Advocaat Infense Advocaten

Rechtsgebied

Bouwrecht

Project

Academiegebouw Utrecht