Mr. Willeke van Ophuizen bespreekt een spraakmakende uitspraak. Een uitspraak waarin is geoordeeld dat het moment van overlijden van twee mensen, echtelieden, gelijk moet worden gesteld ondanks dat duidelijk was dat zij kort na elkaar waren gestorven. Hierdoor erft de ene partner niet van de andere en wordt voorkomen dat slechts één familie alles wat de echtelieden in bezit hadden, erft. De rechter heeft dit besloten omdat in de procedure duidelijk was geworden dat de bedoeling van de echtelieden slechts was dat bij vooroverlijden de ander goed verzorgd achter zou blijven maar niet dat al hetgeen zij samen hadden opgebouwd voor één familie zou zijn. Indien er een testament zou zijn opgemaakt, zo overweegt de rechter, dan is het aannemelijk dat de echtelieden dit zodanig hadden geregeld. Op grond van de redelijkheid en billijkheid heeft de rechter dan ook bepaald dat de echtelieden gelijktijdig zijn overleden, waardoor de beide families van de echtelieden erfgenaam zijn. Een opvallende uitspraak!

Spreker

Willeke van Ophuizen
Advocaat Aspremont Advocaten

Rechtsgebied

Erfrecht

Project

Stichting Magna Charta Advocaten