Stellingen:

“Het voordeel van algemene richtlijnen alimentatie is meer gelijkheid en voorspelbaarheid als het gaat over de hoogte van kinder- en partneralimentatie. Dit heeft echter tegelijk als nadeel dat in niet-standaard gevallen de berekening van de verschuldigde alimentatie al snel als onredelijk wordt beschouwd.”*

“Wanneer de wet herziening partneralimentatie ook door de Eerste Kamer wordt aangenomen worden de alimentatietermijnen ingekort.”*

“Hoe om te gaan met het berekenen van de draagkracht van alimentatieplichtigen die in het buitenland wonen en werken (inclusief de toepasselijke zorgkorting in dergelijke gevallen als ook kinderalimentatie aan de orde is), alsmede met behoefte en draagkracht van buitenlanders die in Nederland werkzaam zijn maar hier geen belasting betalen (dit is bijvoorbeeld het geval bij werknemers van ESA/ESTEC).”*

“Voor de vaststelling van de behoefte aan partneralimentatie, dient de 60% Hofnorm als uitgangspunt te worden genomen.” *

* Stellingen zijn ingekort. Bekijk de video hierboven voor de volledige stellingen.

Sprekers

Agnes van Wieren
Advocaat Banning

Sabine van Gestel
Advocaat Van Gestel & van der Schraaf familierecht

Myrna van Wijk
Advocaat EBH Legal

Martine Gruiters
Advocaat Van As Advocaten

Rechtsgebied

Personen- en familierecht