Tot voor kort leek het niet mogelijk een arbeidsovereenkomst gedeeltelijk te beëindigen. Inmiddels heeft de Hoge Raad echter anders geoordeeld. Vragen die hier onder andere bij spelen, zijn:

  • Op welke manieren kan een arbeidsovereenkomst gedeeltelijk worden beëindigd?
  • Heeft een werknemer bij een gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst recht op een gedeeltelijke transitievergoeding?
  • Heeft een werknemer ook recht op een gedeeltelijke transitievergoeding als hij een functie aanvaardt voor hetzelfde aantal uren, maar met een lager salaris?

In dit deel van het webinar wordt onder meer antwoord gegeven op deze vragen aan de hand van een aantal recente uitspraken van de Hoge Raad.

Sprekers

Sjoerd van der Vegt
Advocaat arbeidsrecht JPR Advocaten

Jolien Kraaijvanger
Advocaat arbeidsrecht JPR Advocaten

Rechtsgebied

Arbeidsrecht