Ancella Klunne wordt geïnterviewd over een uitspraak van de Rechtbank Gelderland uit 2018. Die uitspraak gaat over gebreken aan een tegelvloer. De opdrachtgever vordert van de installateur die de vloerinstallatie heeft aangelegd schadevergoeding. De opdrachtgever verwijt de installateur dat deze niet heeft gewaarschuwd voor de ongeschiktheid van de door de opdrachtgever zelf uitgekozen en ingekochte tegels. Ancella legt uit dat de rechter op basis van de feiten tot het oordeel komt dat de installateur geen waarschuwingsplicht heeft geschonden, noch precontractueel noch tijdens de uitvoering. Zij legt verder uit dat de installateur slechts marginaal hoeft te toetsen en dat bij schending van de waarschuwingsplicht de schade tussen partijen verdeeld kan worden. Dit laatste is wel weer afhankelijk van de vraag wie over de kwestie oordeelt: de Raad van Arbitrage of de Rechtbank.

Spreker

Ancella Klunne
Advocaat Staal Advocaten

Rechtsgebied

Bouwrecht

Project

Academiegebouw Utrecht