In dit interview gaat Jan Spanjaard nader in op het voorontwerp van de franchisewet dat op 12 december 2018 verscheen. In dit voorontwerp wil de wetgever het onderwerp franchise regelen. Het wetsvoorstel gaat ver en er wordt niet geschuwd in te grijpen in de bestaande franchisepraktijk. Enkele grote wijzigingen worden kritisch besproken.

Spreker

Jan Spanjaard
Advocaat Facily LAW advocatuur

Rechtsgebied

Ondernemingsrecht

Project