In de huurovereenkomst is een voorkeursrecht van koop verwerkt. De verhuurder (de oude) heeft reeds een voorstel tot koop ontvangen van een derde. De verhuurder stelt de huurder in de gelegenheid om het gehuurde aan te kopen tegen die voorwaarden (lees: geen voorbehouden). De huurder wil wel kopen, doch weet niet of hij kan kopen dus is akkoord met de koop onder voorbehoud van financiering. De oude verhuurder/eigenaar stelt zich op het standpunt dat zijn voorstel tot koop dus niet is geaccepteerd en dat daarmee het voorkeursrecht van koop is komen te vervallen en dat het hem vrij staat met de derde in zee te gaan. Is dat zo?

Sprekers

Michel Visser
Advocaat Fisherman Advocaten

Rechtsgebied

Huurrecht

Project

Academiegebouw Utrecht