In dit interview bespreekt Helma Sengers, advocaat huurrecht bij Fort Advocaten N.V., een uitspraak (Rb Rotterdam 28 december 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:10787) over de mogellijkheid van een huurder van bedrijfsruimte tot het verkrijgen van een vervangende machtiging van de kantonrechter voor het wijzigen van (de inrichting van) het gehuurde. De huurder, een tankstationhouder, had zo’n machtiging gevorderd om bij zijn benzinestation wasmachines te kunnen plaatsen voor groot textiel, nadat de verhuurder had geweigerd toestemming te geven omdat het hebben van wasmachines niet zou behoren tot de kernactiviteiten. De rechter verleende de machtiging omdat de huurder het gehuurde met de wasmachines doelmatiger kan gebruiken en zijn verdiencapaciteit kan vergroten. Met het belang van verhuurder werd rekening gehouden door het stellen van enkele voorwaarden.

Spreker

Helma Sengers
Advocaat Fort Advocaten

Rechtsgebied

Huurrecht

Project

Academiegebouw Utrecht