Georg Huith bespreekt de “zout trilogie”, drie uitspraken van de rechtbank Den Haag naar aanleiding van een aanbesteding voor wegenzout. Een gepasseerde inschrijver vordert RWS te gebieden tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan wegens het niet leveren van de gevraagde kwaliteit door de geselecteerde leverancier. In deze uitspraken komt aan de orde in hoeverre het aanbestedingsrecht tijdens de uitvoeringsfase de partijautonomie beperkt. Staat het de aanbestedende dienst vrij om een mindere kwaliteit te accepteren tegen lagere prijs of is het alleen toegestaan om nakoming te vorderen of tot ontbinding over te gaan?

Spreker

Georg Huith
Advocaat Croon advocaten

Rechtsgebied

Bouwrecht

Project

Academiegebouw Utrecht