Mr. Willeke van Ophuizen bespreekt een spraakmakende uitspraak. Een uitspraak waarin is geoordeeld dat de erfgenaam geen rekening en verantwoording hoeft af te leggen terwijl er sprake was van aanzienlijke bankopnamen en duidelijk dat de erfgenaam de erflater ondersteunde met haar bankzaken. Dit zou wellicht anders zijn indien er sprake was van een rechtsverhouding tussen de erflater en erfgenaam, op basis waarvan de erfgenaam tegenover de erflater al de verplichting tot rekening en verantwoording had. Of dat er sprake was van een situatie die daarop lijkt. Afhankelijk van de feiten en omstandigheden kan rekening en verantwoording worden verlangd. Maar dit is niet zonder meer het geval. Mr. Van Ophuizen licht dit toe en geeft tot slot de tip wat er geregeld moet worden om ook na het overlijden van de erflater inzicht te kunnen hebben in zijn vermogensverschuivingen!

Spreker

Willeke van Ophuizen
Advocaat Aspremont Advocaten

Rechtsgebied

Erfrecht

Project

Stichting Magna Charta Advocaten