De overheid stel wettelijk verplichte energiebesparende maatregelen. Wie wordt verplicht deze maatregelen te treffen en wie moet deze betalen?

Spreker

Ferry van Schoonhoven
Advocaat – Partner Lexence

Rechtsgebied

Huurrecht

Project