In dit interview wordt het arrest Ecofys besproken waaruit blijkt dat de HR geen ’standaard’ eisen aan een verbetertraject stelt en er evenmin en verbeterplan moet zijn geweest. Het gaat er om dat de werkgever de werknemer voldoende in de gelegenheid stelt zijn functioneren te verbeteren. Dat kan ook uit opeenvolgende gesprekken zijn en waarbij de werkgever de werknemer handvatten, al dan niet via scholing, voor verbetering heeft gegeven. De HR noemt verschillende gezichtspunten die bij de beoordeling van het verbetertraject een rol spelen. De inzet van de werknemer is er daar een van. Maar wat als de werknemer vindt dat hij prima functioneert??

Spreker

Ellen de Groot
Kantonrechter Rechtbank Arnhem

Rechtsgebied

Arbeidsrecht

Project

Munsterhuis Sportcars