Omstandigheid van niet-financiële aard die bij de vaststelling van alimentatieverplichtingen in aanmerking kan komen is grievend gedrag. Er zijn diverse voorbeelden te noemen van grievend gedrag. In de genoemde uitspraak bestond het grievend gedrag uit het aanhoudend en structureel weigeren van medewerking door alimentatiegerechtigde- moeder, aan contact(herstel) tussen zoon en vader welke de gebruikelijke strijd bij echtscheiding voorbij gaat.

Spreker

Annette Kroon-Jongbloed
Advocaat Trip Advocaten & Notarissen

Rechtsgebied

Personen- en familierecht

Project

Boeing 747