Een Italiaanse man vraagt de scheiding van tafel en bed in Italië inclusief gezag over het kind en kinderalimentatie. Daarna vraag vraagt de vrouw, die met het kind naar haar moederland Roemenië teruggegaan is, de echtscheiding en ook het gezag over het kind en de kinderalimentatie. De Roemeense rechter heeft bevoegdheid aangenomen in de zaak en wijst de verzoeken van moeder toe. In Italië rijst de vraag of deze beslissing erkend moet worden. Het Hof van Justitie is van oordeel dat de enkele schending van de aanhangigheidsregels in (onder meer) Brussel II bis níet maken dat de Roemeense beslissing niet erkend kan worden op grond van de kennelijke strijdigheid met de openbare orde van de (Italiaanse) lidstaat.

Spreker

Augusta van Haga
Advocaat-partner ScheerSanders Advocaten

Rechtsgebied

Personen- en familierecht

Project