Betrokkenen heeft ter zake van de verdeling van de nalatenschap van haar moeder tegen haar broer en zus geprocedeerd. Lopende de procedure is de maatregel van tutela (vergelijkbaar met de Nederlandse maatregel van curatele) uitgesproken. De tutor heeft als wettelijk vertegenwoordiger de procedure overgenomen en trad daarmee op als formele procespartij. Door het overlijden van betrokkene eindigde de tutela en verloor de tutor zijn hoedanigheid van tutor. De zonen waren als erfgenamen van betrokkene bevoegd om de procedure te doen schorsen en te hervatten.

Spreker

Augusta van Haga
Advocaat-partner ScheerSanders Advocaten

Rechtsgebied

Personen- en familierecht

Project