Bekeken vanuit de bestuurder is het redden of afwikkelen van een bedrijf tegenwoordig steeds lastiger: allerlei op zichzelf valide instrumenten staan in een kwaad daglicht omdat misbruik mogelijk is en (dus) wordt verondersteld. Bovendien is de bescherming van personeel zo verstrekkend, dat uitgerekend het personeel er de dupe van is.

Spreker

Lucas Kortmann
Advocaat / crisisbestuurder RESOR

Rechtsgebied

Ondernemingsrecht

Project

Muntgebouw Utrecht