Branda Katan legt uit hoe relevant goede interne communicatie is voor de rechtspositie van een bedrijf. Voor honderden normen en regels in het privaatrecht maakt het iets uit of een partij iets wist of niet: het rechtsgevolg kan daarvan afhangen. Denk aan de actio pauliana, de klachtplicht en dwaling. Omdat bij rechtspersonen meerdere mensen werken, doet zich soms de vraag voor of ‘de rechtspersoon’ de relevante kennis heeft als één persoon binnen de organisatie op de hoogte is, ook als diegene niet zelf betrokken was bij de rechtsverhouding waarvoor de kennis relevant was. Wordt er binnen de organisatie slecht gecommuniceerd, dan kan de rechtspersoon soms geacht worden iets te hebben geweten, terwijl de persoon die voor de rechtspersoon handelde, van niets wist. Het recht zal er al gauw van uitgaan dat de communicatie binnen een onderneming optimaal verloopt. Daarom is het voor juristen binnen de onderneming cruciaal om zich (ook) te bemoeien met de kwaliteit van interne informatiestromen.

Spreker

Branda Katan
Advocaat/patner Stibbe

Rechtsgebied

Burgerlijk recht

Project

Volvo Ocean Race Brunel