In deze video wordt ingegaan op de (aanzienlijke) toename van erfrechtelijke geschillen en procedures. Wat zijn de gevolgen daarvan voor de advocatuur en de rechterlijke macht. Wat mag van hen worden verwacht op het gebied van opleiding en bijscholing ? Het materiële erfrecht en het erfrechtprocesrecht zijn specialismen.

Spreker

Fons Stollenwerck
Em. Bijzonder hoogleraar VU Amsterdam, raadsheer Gerechtshof Den Haag

Rechtsgebied

Erfrecht

Project

Boek 4 – Erfrecht