Op 13 juni 2019 stemde de Tweede Kamer in met de zogeheten ‘Spoedwet KEI’, waarna de Eerste Kamer snel volgde. De wet is ondertekend op 3 juli 2019. Eerst gold de KEI-regelgeving slechts voor de pilot-rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland. Deze rechtbanken gaan weer terug naar het oude systeem van papier en fax. Het in 2016 begonnen ambitieuze digitaliseringsproject voor zowel de bestuurs- als de civiele rechtspraak komt daarmee definitief ten einde. Alleen de Hoge Raad was succesvol met zijn eigen digitaliseringsslag, en blijft daar ook bij. Volledig mislukt is de KEI-regelgeving ook niet. Bepaalde inhoudelijke moderniseringen van het civiele procesrecht zullen per 1 oktober 2019 uitgerold worden over alle rechtbanken en hoven in heel Nederland. Proces- en cassatieadvocaat Evelyn Tjon-En-Fa, partner bij Bird & Bird LLP, bespreekt in dit interview de Spoedwet KEI, de redenen voor de mislukking van de digitalisering en de betekenis van de inhoudelijke wijzigingen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering voor de civiele procespraktijk.

Spreker

Evelyn Tjon-En-Fa
Advocaat / Partner Bird & Bird LLP

Rechtsgebied

Civiel recht

Project