PRIVACYBELEID

AvdR Legalflix is onderdeel van Academie voor de Rechtspraktijk

Inleiding
In dit Privacybeleid informeren wij u over de doelen waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken. Wij zullen de verkregen persoonsgegevens alleen verwerken voor de doelen waarvoor zij zijn verstrekt. Verder leggen wij u uit welke rechten u heeft ten aanzien van de door ons verwerkte gegevens.

Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Telecommunicatiewet en andere privacyregels.

Welke persoonsgegevens verwerken we van u en met welk doel?

Doeleinden
Als u een account aanmaakt op avdrlegalflix.nl verwerken we persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt (naam, e-mailadres en functie).

Als u zich inschrijft voor een nieuwsbrief: hierbij verwerken we de persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt en die nodig zijn voor de levering van dit soort informatie (zoals naam en e-mailadres). U kunt zich daarvoor altijd weer afmelden.

Soms vragen we u om toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens, zoals bij het maken van een (groeps)foto, film of een webinar waarbij u in beeld komt en het plaatsen van deze beelden op sociale media.

Internetsites van derden
Op onze websites vindt u links naar andere websites en social media (Instagram, LinkedIn, Twitter en Facebook). Deze privacyverklaring is hierop niet van toepassing. Deze websites kunnen een ander privacybeleid hebben waarop wij geen invloed hebben.

Delen met anderen
Voor de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden kan de AvdR uw persoonsgegevens delen met derden, waaronder, maar niet beperkt tot:

· Derden die relevant zijn voor de diensten die wij verstrekken

· Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen

· Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in dit Privacybeleid omschreven doeleinden, zoals ICT leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden.

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in dit Privacybeleid vermelde grondslagen.

Bewaartermijn
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen.

Cookies
Op onze website maken wij gebruik van cookies. Meer informatie daarover vindt u in onze cookieverklaring op de website(s).

U kunt deze cookies zelf verwijderen door binnen de instellingen van uw computer de browsergeschiedenis te wissen.

Rechten met betrekking tot persoonsgegevens
U hebt te allen tijde zelf de keuze of u uw persoonsgegevens wilt invoeren of niet. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze producten en diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk.

We houden rekening met uw voorkeuren. U hebt op onze website(s) veelal de mogelijkheid uw eigen persoonsgegevens zelfstandig in te zien of te wijzigen.

U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering, beperking, bezwaar en overdracht van uw persoonsgegevens, conform de geldende regelgeving.

Daarnaast heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de onderstaande contactpersoon of de Autoriteit Persoonsgegevens. Een verzoek hiertoe kunt u sturen naar info@avdr.nl. We reageren zo snel mogelijk (en zeker binnen vier weken) op uw verzoek.

Diversen
Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd door ons aangepast worden.

Op dit privacybeleid is Nederlands recht van toepassing.

Academie voor de Rechtspraktijk B.V.

Contactpersoon: E. van Bladel

G.E.H. Tutein Noltheniuslaan 7
4181 AS WAARDENBURG

030 – 220 10 70

Nieuwsbrief ontvangen?  Nieuwsbrief