De kwalificatie van een verzoek als aanvraag in de zin van de Algemene wet bestuursrecht is van wezenlijk belang. Indien een verzoek als aanvraag kwalificeert, dient het bestuursorgaan binnen de geldende beslistermijn een beschikking te geven. Doet het bestuursorgaan dit niet (tijdig), dan kan dit tot verbeurte van dwangsommen of zelfs een vergunning van rechtswege leiden. In de praktijk kwam het geregeld voor dat initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen een verzoek (al dan niet expres) in een brief, bijvoorbeeld in een bezwaarschrift, ‘verstopten’, om een omgevingsvergunning van rechtswege te verkrijgen. In recente rechtspraak heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State hier een stokje voor gestoken, door te oordelen dat alleen dan sprake is van een aanvraag, als voor het bestuursorgaan meteen duidelijk kan zijn dat een aanvraag is gedaan. Het moet daarbij volgens de Afdeling gaan om een zelfstandig stuk. In dit interview belicht Merel Copier deze recente rechtspraak en de gevolgen daarvan voor de praktijk.

Spreker

Merel Copier
Advocaat Hekkelman Advocaten

Rechtsgebied

Bestuursrecht

Project

Koning Willem II Stadion