Wanneer leidt het wangedrag van een onderhoudsgerechtigde jegens de onderhoudsplichtige tot een stopzetting van de partneralimentatie? In deze uitspraak wordt uiteengezet binnen welk kader grievend gedrag wordt getoetst en welke gevolgen dit gedrag heeft voor de alimentatieplicht en de lotsverbondenheid tussen ex-echtgenoten. Kort gezegd, een kader om ontoelaatbaar gedrag te toetsen.

Spreker

Hilde Dreesmann-Bruijntjes
Advocaat ScheerSanders Advocaten

Rechtsgebied

Personen- en familierecht

Project