Een zeer triest gevolg van de heftigheid waarmee sommige echtscheidingsdossiers voor de rechtbank worden uitgevochten, is de ouderverstoting of het P.A.S syndroom (parentale aliënatie). Het kan ontstaan wanneer de druk van de ‘strijdende’ ouders op hun kinderen zo hoog wordt, dat de kinderen in een loyauteitsconflict terecht komen. Het kind wil een goede band behouden met de beide ‘kampen’ maar soms wordt de druk zo hoog, dat de enige reactie, er één is van zelfbescherming. Het kind gaat zich dan, omdat het de aanhoudende druk niet aankan, afkeren van één van de ouders. In extreme gevallen is er dan zelfs geen enkel contact meer tussen ouder en kind. Het is voor rechtbanken soms heel moeilijk na te gaan of er echt sprake is van het P.A.S. syndroom, dan wel of de breuk andere redenen heeft. Nog moeilijker is het om oplossingen te vinden om de breuk te herstellen, omdat de ervaring uitwijst dat de contacten tussen ouder en kind onder dwang opleggen, meestal niet tot een positief resultaat leidt.