De rekenrente in een letselschadezaak: slachtoffers met ernstig letsel krijgen in sommige gevallen een groot bedrag aan schadevergoeding ineens uitgekeerd. Men gaat ervan uit dat met deze schadevergoeding rendement kan worden behaald, wat zonder uitkering van de schadevergoeding ineens niet het geval zou zijn geweest. Dit rendement moet gecorrigeerd worden met de inflatie. Dit noemt men rekenrente. Dit onderwerp roept veel discussies op omdat het rendement en de inflatie nogal fluctueren. De rechtbank Den Haag heeft recent een vonnis gewezen waarin zij voor de eerste 20 jaar uitgaat van een negatieve rekenrente, in de periode daarna hanteert zij geen rekenrente. Dit scheelt enorm in de hoogte van de uit te keren schadevergoeding.

Spreker

Lotte Derks
Jurist Letselschade Ministerie van Defensie

Rechtsgebied

Civiel recht

Project

Het Portret