De coronacrisis raakt het hart van onze samenleving. Zowel privé als zakelijk zien wij ons geconfronteerd met de gevolgen van corona en de getroffen maatregelen, waarvan de omvang nog niet te overzien is. Op zakelijk vlak heeft dit voor veel bedrijven weerslag op hun cashflow en bedrijfs- en projectprocessen. Daarnaast heeft de aantrekkende markt en de druk tot productie in de bouwsector de afgelopen jaren geleid tot exorbitante prijsstijgingen. De bouwsector staat voor een groot aantal uitdagingen, zoals de aankomende laagconjunctuur – zelfs mogelijk een recessie als gevolg van de coronacrisis -, het verduurzamingsvraagstuk en de grondstof schaarste. De betaalbaarheid van de bouw is nu des te meer van belang.

Op 11 juni 2020 heeft het eerste Online Speedcollege plaatsgevonden. Weebers Vastgoed Advocaten verzorgde dit Online Speedcollege in samenwerking met BDB, het kenniscentrum op het gebied van bouw(kosten) data. Samen nemen wij de uitdagingen die de coronacrisis en andere ontwikkelingen met zich meebrengen onder de loep. Ted Peek Msc MRICS, senior adviseur bij BDB, praat u bij over de effecten op de kostenontwikkeling en hoe u met de juiste data hieraan het hoofd kunt bieden. We geven u handvatten hoe bouw(kosten)data in uw bedrijfsprocessen en in uw contractmanagement kunnen worden geïmplementeerd, teneinde uw financiële belangen te (waar)borgen. Een doorkijk naar de effecten van de coronacrisis – als onvoorziene omstandigheid of overmacht – op uw orderportefeuille en bedrijfsprocessen zijn daarbij onontbeerlijk.

Sprekers

Ted Peek Msc MRICS 
Senior adviseur BDB

Babette Broekman
Advocaat Weebers Vastgoed Advocaten N.V.

Rechtsgebied

Bouwrecht