NOW 2.0
• Wat zijn de (gewijzigde) voorwaarden?
• Welke verplichtingen gelden er met betrekking tot de vakbonden, scholing en het uitkeren van bonussen en dividend?
• Geldt er een ontslagboete?
• Hoe succesvol zijn andere mogelijkheden om personeelskosten te verlagen?
Bijvoorbeeld een loonoffer?

Actualiteiten rondom de UWV-ontslagprocedure
• Duur van een bedrijfseconomische ontslagprocedure bij UWV
• De kans op een procedure bij de rechter na de beslissing van UWV
• Ontwikkelingen in het aanvraagproces
• Actualiteiten Uitvoeringsregels Ontslag
• De gevolgen van bedrijfseconomische ontslagen via UWV voor de loonkostensubsidie op grond van de NOW-regeling
• Hoe worden de bedrijfseconomische redenen voor ontslag door UWV getoetst? En hoe beoordeelt UWV in deze onzekere tijden of de werkgever aannemelijk heeft gemaakt dat arbeidsplaatsen structureel (bezien over een periode van 26 weken) komen te vervallen?
• In hoever speelt het al dan niet gebruikmaken van de NOW-regeling een rol bij het toetsen van de bedrijfseconomische redenen in het kader van een ontslagaanvraag?

Sprekers

Jan Meijer
Manager Arbeids- en Ontslagrecht landelijke afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening UWV

Sander Theunissen
Advocaat arbeidsrecht Lexence

Het webinar wordt geleid door Wouter Kurpershoek (televisiepresentator en journalist)

Rechtsgebied

Arbeidsrecht