Bij huurrecht winkelruimte (7:290 bedrijfsruimte) geldt semi-dwingend recht. Dit betekent dat als een bepaling ten nadele van de huurder is, de huurder deze bepaling kan vernietigen, tenzij de rechter dit beding heeft goedgekeurd. Indien een huurovereenkomst zo’n afwijkend beding bevat en de oorspronkelijke partijen hebben goedkeuring gevraagd en er is goedkeuring gegeven, geldt die beschikking dan ook tegen een (andere) huurder die krachtens indeplaatsstelling huurder is geworden? Eea nav uitspraak: Ktr. Amsterdam, 3 juli 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:1621 Kroonenberg/Kastino

Spreker

Marlies van Schoonhoven-Sloot
Advocaat – Partner AIM advocaten

Rechtsgebied

Huurrecht

Project

Muntgebouw Utrecht