Arno Moret bepleit dat het weliswaar de wens is van opdrachtgevers en opdrachtnemers om beter samen te werken, maar dat daar in de praktijk weinig van komt omdat in bestaande – paritair opgestelde – voorwaarden zoals de UAV 2012 en UAV-GC 2005 wijzigingen worden aangebracht waardoor de risicoverdeling niet langer evenwichtig is. Bovendien zullen opdrachtgever en opdrachtnemer aandacht moeten besteden aan de wijze waarop ze willen samenwerken en hoe ze die samenwerking vorm geven, omdat veel contracten daarin niet voorzien (ook niet de UAV 2012 en UAV-GC 2005).

Spreker

Arno Moret
Advocaat CMS

Rechtsgebied

Bouwrecht

Project