Een werkgever is niet verplicht ontslag te geven nadat een werknemer na (in de regel) 2 jaar arbeidsongeschiktheid niet langer loon hoeft te betalen en de werknemer naar een uitkering ‘uitstroomt’. De werkgever kan dat doen, na die 2 jaar en er geldt dan geen zgn. ontslagverbod tijdens ziekte meer. Ontslag geven is dus relatief ‘eenvoudig’. Toch laten veel werkgevers dit na omdat dan de transitievergoeding betaald moet worden. De dienstverbanden worden dan niet formeel beëindigd en worden ‘slapende’ dienstverbanden die (grotendeels) voor de rest ‘inhoudsloos’ zijn geworden. Dit wordt als een probleem gezien reden waarom de wetgever een voorziening in het leven heeft geroepen waardoor de transitievergoeding aan de werkgever wordt gecompenseerd. Er is dan nog steeds geen verplichting tot het geven van ontslag. Reeds nu trachten werknemers ontslag af te dwingen, maar het beeld in de rechtspraak is erg wisselend. Het wachten is op een aan de Hoge Raad gestelde vraag, of een werkgever gedwongen kan worden ontslag te geven.

Spreker

Peter van Baaren
Advocaat Van Baaren Advocatuur

Rechtsgebied

Arbeidsrecht

Project

Stichting Magna Charta Advocaten