Als gevolg van de aandacht voor #metoo beweging lijkt ook in Nederland de aandacht te zijn toegenomen voor seksuele intimidatie op de werkvloer. Ook rechters lijken in kwesties over seksuele intimidatie op de werkvloer sindsdien strenger op te treden. Zo werd er voor de #metoo aandacht door een rechter nog geoordeeld dat ontslag op staande voet een te vergaande maatregel was vanwege de knuffelcultuur binnen een bedrijf terwijl na alle #metoo aandacht een ontslag op staande voet wel gerechtvaardigd werd geacht ondanks de knuffelcultuur. Van belang is dat je als werkgever van tevoren hebt nagedacht hoe om te gaan met (vermeende) seksuele intimidatie, denk aan het instellen van een onderzoek. Denk daarbij ook aan bijvoorbeeld huisregels zodat voor personeel duidelijk is welke omgangsnormen er binnen de organisatie hebben te gelden.

Spreker

Sabine van Loon
Advocaat MannaertsAppels Advocaten

Rechtsgebied

Arbeidsrecht

Project