MC Magazine

Op zoek naar een betere balans

Het ontslagrecht op Curaçao en Sint Maarten loopt op meerdere vlakken gelijk met het Nederlandse maar wijkt er ook in een aantal opzichten van af. Sinds de invoering van...

Martijn van de Hel

Met interviews opgenomen op vliegbasis Gilze-Rijen.

Met in deze uitgave:

Martijn van de Hel, advocaat Maverick advocaten
- Online prijsbeperkingen en prijsalgoritmen - mededingingsrecht...

De staat van het recht

In deze uitgave met een serie interviews nemen enkele advocaten van Baker McKenzie u mee door een selectie actuele zaken en geven hun visie op de juridische kansen en...

Roundtables Privacy

Op 25 mei jl. is de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, in werking getreden. De Wet bescherming persoonsgegevens, de Wbp, is daarmee komen te vervallen.

Met in deze uitgave:

Page 2 of 2
Nieuwsbrief ontvangen?  Nieuwsbrief