Op 25 mei jl. is de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, in werking getreden. De Wet bescherming persoonsgegevens, de Wbp, is daarmee komen te vervallen.

Met in deze uitgave:
– Barbara Goossens, advocaat arbeidsrecht en privacyrecht
– Marijke Van Der Zande-Inia, manager compliance & privacy bij Monuta
– Mieke Van Den Bergh, jurist Maasstad Ziekenhuis
– Angela Van Der Burg, projectleider -implementatiemanager Van der Burg Finance

Verschenen: 2018