Bottlenecks in het erfrecht
Op 1 januari 2003 trad het nieuwe erfrecht in werking. De belangrijkste wettelijke wijziging daarvóór dateerde alweer van 1923, dus er was tachtig jaar praktijk beschikbaar om de vernieuwing op te baseren. Toch blijven er ook in dit jonge erfrecht onderdelen bestaan die voor onduidelijkheid en onnodig procederen zorgen. Magna Charta bracht enkele specialisten om tafel om afkoelingsvoorstellen voor hete hangijzers te bespreken.

Met in deze uitgave:
– Tea Mellema-Kranenburg, notaris Verhees Notarissen
– Chahrazad Boussidi, advocaat De Boorder Advocaten
– Guus Stille, hoogleraar Universiteit van Amsterdam
– Jan Biemans, hoogleraar Universiteit Utrecht

Verschenen: 2019