Op grond van artikel 1:395/395a BW is een stiefouder onderhoudsplichtig voor zijn/haar stiefkinderen. Dit geldt tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap en zolang de kinderen onderdeel uitmaken van het gezin (ruime interpretatie). Als er een samenloop is in deze verplichtingen doordat er bijvoorbeeld twee onderhoudsplichtige ouders en een stiefouder zijn dan is de vraag in welke mate van een stiefouder verwacht kan worden om bij te dragen in de kosten van stiefkinderen. Het gerechtshof Amsterdam stelt de verhouding op ieder 1/3 deel van de behoefte ook al zou de stiefouder naar rato van draagkracht een groter aandeel hebben. Is dit redelijk?

Spreker

Eveline Dirks
Advocaat/mediator Knuwer advocaten Alkmaar

Rechtsgebied

Personen- en familierecht

Project

Boeing 747