M&A is niet een afgebakend rechtsgebied, maar bestrijkt een verzameling rechtsgebieden. Al deze rechtsgebieden komen samen in de beoogde transactie. M&A varieert daarmee van contractenrecht (het overnamecontract, de aandeelhoudersovereenkomst) tot arbeidsrecht (medezeggenschap, positie werknemers) en van vennootschapsrecht (aandelen, bestuur, besluitvorming) tot mededingingsrecht (toestemming mededingingsautoriteiten NL/buitenland). Daar komt nog bij dat M&A ook gaat over fiscaliteit, over waardering van ondernemingen en over het begrijpen van de jaarrekening. Een prachtig vakgebied voor de echte generalist!

Spreker

Remie Huijs
Advocaat Holla Advocaten

Rechtsgebied

Ondernemingsrecht

Project