Ouders hebben diverse opties om bij te springen bij de financiering van de eigen woning van hun kind. De lening is daar een van. Hier zitten wel diverse fiscale aandachtspunten, op het gebied van schenkbelasting en inkomstenbelasting, zowel bij de ouders als het kind. Met een zgn zakelijke lening voorkom je schenkbelasting. Hiervoor is onder andere een zakelijke rente vereist. Als de rente die het kind aan de ouders moet betalen te hoog is, dan leidt dit tot een belaste schenking van kinderen aan ouders (voor zover hoger dan het vrijgesteld bedrag). Is de rente te laag, dan kan er sprake zijn van een belaste schenking van de ouders aan het kind. Een ander aandachtspunt is dat ouders beter geen rente kunnen kwijtschelden. Het kind kan hierdoor zijn hypotheekrenteaftrek verliezen. Dit is anders als het kind de rente voldoet uit een schenking van de ouders of als ouders de door het kind betaalde rente terug schenken aan het kind.

Spreker

Mitra Tydeman
Manager PwC Knowledge Centre, TiFB

Rechtsgebied

Schenkbelasting

Project

Koning Willem II Stadion