Met interviews opgenomen inde Leidse Schouwburg, het Academiegebouw Utrecht en op Kasteel Waardenburg

Met in deze uitgave:

Monique Rus-van der Velde , advocaat Van Benthem & Keulen
– De Urgenda uitspraak
– Het bouwen van zonneparken

Paul Adriaanse, advocaat Justion Advocaten
– De Wet Markt en Overheid
– Het staatssteunrecht

Willem Bosma, Van der Feltz advocaten
– ABRvS 16 maart 2018: werkelijke kostenbenadering of taxatiebenadering
– ABRvS 19 december 2019: windmolens en schaarse rechten

Oswald Jansen, advocaat Resolución
– Zwijgrecht en nemo teneturbeginsel: de Grote Kamer spreekt
– Rechtspraak over ne bis en idem, eendaadse samenloop en voortgezette handeling in de strijd tegen stapeling van bestuurlijke boetes

Ruurd van Eck, advocaat JPR Advocaten
– Is de Overheid aansprakelijk voor falend toezicht?
– Is de overheid aansprakelijk voor ontbrekende wetgeving?

Marieke Kaajan, advocaat ENVIR Advocaten
–  Natuurbescherming: spanningsveld tussen ecologie en recht
– Windparken en draagvlak

Marinda de Smidt , advocaat Straatman Koster advocaten
– De Dienstenrichtlijn en de omgevingsvergunning
– Wijziging omgevingsvergunning en beoordeling van het bouwplan in volle omvang

Vera Textor, advocaat Nysingh advocaten en notarissen
– Gelijke kansen bieden bij schaarse subsidies
– Overlast? Burgemeester doe er wat aan!

Anita Nijboer, advocaat Kennedy Van der Laan
– Duurzaamheid en de ladder voor duurzame verstedelijking
– Gaswinning  Groningen, welk belang weegt het zwaarst?

 

Verschenen: 2019