Op 18 juni heeft Justin Kötter, advocaat en partner bij Dekens Pijnenburg strafrechtadvocaten, een lezing gegeven over de handhaving van de maatregelen ten aanzien van het coronavirus. Justin Kötter staat op dit moment meer dan 100 cliënten bij die verzet hebben aangetekend tegen een strafbeschikking die zij hebben ontvangen naar aanleiding van deze maatregelen. Tijdens de lezing zal worden gesproken over de relevante regelgeving en de wijze van handhaven van deze regelgeving door politie en BOA’s. Daarnaast zal worden ingegaan op de mogelijkheid tot verzet tegen strafbeschikkingen en de verweren die daarbij gevoerd kunnen worden. Tot slot zal worden ingegaan op het te verwachten verloop.

Sprekers

Justin Kötter
Advocaat en partner Dekens Pijnenburg strafrechtadvocaten

Rechtsgebied

Strafrecht