In vele landen bestaat een screening van buitenlandse investeringen of worden plannen daartoe ontwikkeld. Zo werkt de Nederlandse regering aan een ‘investeringstoets op nationale veiligheidsrisico’s bij overnames’. Volgens het kabinet worden in Nederland alle zogenoemde vitale sectoren beschermd tegen ongewenste zeggenschap (voor zover ze dat nu al niet zijn). De continuïteit en inzetbaarheid van (vrijwel) alle vitale processen, zowel in handen van de overheid als van het bedrijfsleven, zijn sterk afhankelijk van private ondernemingen die goederen, diensten of technologie leveren. Daardoor kunnen er, volgens het kabinet, kwetsbaarheden ontstaan bij aanbesteding en toelevering. De investeringstoets moet in dit geval een instrument of ‘last resort’ zijn. Een verbod van een overname in het kader van de investeringstoets zal alleen daar worden ingezet indien er geen alternatieve beschermingsmaatregelen voor handen zijn. De vraag is echter of de investeringstoets het open karakter van de Nederlandse economie niet in gevaar brengt en of die niet zal worden misbruikt voor economisch protectionistische doeleinden.

Spreker

Bas Visée
Advocaat-partner Rutgers & Posch

Rechtsgebied

Ondernemingsrecht

Project

Stadion Feijenoord