In dit interview gaat Willem Bosma, advocaat bij Van der Feltz advocaten te Den Haag, in op de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 16 maart 2018 over exploitatieplan ‘Harselaar Driehoek 1e herziening’. In deze uitspraak beantwoordt de Afdeling bestuursrechtspraak, nadat hierover om een opinie is gevraagd aan enkele zogenoemde amici curiae, een aantal vragen over de manier waarop die kosten moeten worden geschat (kostenraming) voor de aankoop van grond voor een zogenoemde ‘bovenwijkse voorziening’. In de uitspraak oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak dat deze kosten op een taxatierapport moeten worden gebaseerd (de ‘taxatiebenadering’) en niet op de daadwerkelijk betaalde aankoopprijs (de ‘werkelijke kostenbenadering’). Vervolgens legt zij uit dat die taxatiebenadering ook geldt als de gronden zijn aangekocht voordat het exploitatieplan werd vastgesteld.

Spreker

Willem Bosma
Advocaat van der Feltz advocaten

Rechtsgebied

Bestuursrecht

Project

Leidse Schouwburg