De door de rechtbank in de echtscheidingsprocedure vastgestelde partneralimentatie, werd door het hof lager vastgesteld wegens inkomensverlies van de man door verminderde arbeidsuren. Volgens het hof was deze inkomensvermindering niet verwijtbaar. De Hoge Raad oordeelt dat het hof onvoldoende aandacht had besteed aan het standpunt van de vrouw dat sprake was van extra winst en de vennootschap als gevolg daarvan een hoger salaris kon betalen.

Spreker

Annette Kroon-Jongbloed
Advocaat Trip Advocaten & Notarissen

Rechtsgebied

Personen- en familierecht

Project

College Personen- en familierecht