Partijen hadden in een considerans bij de huwelijkse voorwaarden opgenomen dat zij op geen enkele wijze inkomensderving tijdens het huwelijk wilden compenseren. Bij echtscheiding wordt op verzoek van de vrouw partneralimentatie vastgesteld. In hoger beroep stelt het hof dat, een overeenkomst waarbij afstand wordt gedaan van de verplichting tot partneralimentatie – op straffe van nietigheid – niet kan worden gesloten voor huwelijk.

Spreker

Annette Kroon-Jongbloed
Advocaat Trip Advocaten & Notarissen

Rechtsgebied

Personen- en familierecht

Project

College Personen- en familierecht