Het toestemmingsvereiste van artikel 1:88 BW is in de wet opgenomen om echtgenoten, in het belang van het gezin, tegen elkaar te beschermen tegen het verrichten van rechtshandelingen die een groot financieel risico met zich brengen. Dit geldt bijvoorbeeld voor overeenkomsten die een ondernemer, anders dan in de normale uitoefening van beroep of bedrijf, aangaat als borg of hoofdelijk medeschuldenaar. Marjoleine de Boorder spreekt over dit onderwerp in dit filmpje. Zij gaat in op de mogelijkheid van vernietiging van overeenkomsten, waarvoor de gezinsbeschermende bepaling 1: 88 BW geldt. Tevens geeft zij nuttige tips!

Spreker

Marjoleine de Boorder
De Boorder Familie- en Erfrecht Advocaten & Mediators

Rechtsgebied

Personen- en familierecht