Holding houdt alle aandelen in een dochter. Die dochter heeft een aantal 100%-deelnemingen. De groep produceert en verhandelt potplanten. Holding koopt ten behoeve van de dochter een perceel met als doel de realisatie van een potplantenkwekerij op drie containervelden. De gemeente gelast Holding de aanleg van de containervelden te staken (last en dwangsom). De Afdeling bestuursrechtspraak vernietigt en herroept deze besluiten. Daarom staat vast dat de gemeente jegens Holding onrechtmatig heeft gehandeld. Holding en dochter vorderen van de gemeente schadevergoeding. De schade van Holding is eigen schade. Schade van een vennootschap kan ook schade van de aandeelhouder in de vorm van gemiste dividenduitkeringen of een lagere waarde van de aandelen tot gevolg hebben. Als die schade in zodanig verband staat met de onrechtmatige gedragingen van de gemeente dat de schade, mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en van de schade, als een gevolg van die onrechtmatige gedragingen aan de gemeente kan worden toegerekend, komt die schade voor vergoeding in aanmerking, ook als de aandelen niet tussentijds zijn verkocht door de holding.

Spreker

Rogier Wolf
Advocaat UdinkSchepel Advocaten

Rechtsgebied

Ondernemingsrecht

Project

Boek 2 – Ondernemingsrecht