Met het onverbindend zijn van het Plan Aanpak Stikstof is het toetsingskader van veel vergunningen voor bedrijven en activiteiten zoals woningbouw en wegaanleg vervallen. Dit debacle was te verwachten en is zelfs in de tweede kamer besproken bij de totstandkoming. Als Nederland al niet op slot zit is dat wel het geval et de overheid. Zij weet niet hoe vergunningaanvragen beoordeeld moeten worden en hoe met oude gevallen omgegaan moet worden. Soms kan worden teruggevallen op oude oplossingen van voor de invoering van het PAS.

Spreker

Ruurd van Eck
Advocaat JPR Advocaten

Rechtsgebied

Bestuursrecht

Project

Vredespaleis Den Haag