Digitale inhoud is één van de voornaamste motoren voor de groei van de digitale economie. De Richtlijn inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt (‘DSM-Richtlijn’) beoogt de toegang tot deze digitale inhoud te verbeteren en tegelijk te voorzien in een billijke verdeling van de vergoedingen die voortvloeien uit de exploitatie van auteurs- en naburige rechten. Belangrijke innovaties zijn het nieuwe naburig recht voor uitgevers van perspublicaties, het contractaanpassingsmechanisme voor auteurs en artiesten, de introductie van de use it or lose it-bepaling en een transparantieverplichting. Artikel 13 is het meest controversiële artikel uit de DSM-Richtlijn. Het bepaalt dat aanbieders die beschermde inhoud beschikbaar stellen of daar – al dan niet via door hun gebruikers geüploade inhoud – toegang tot verlenen, een handeling van mededeling / beschikbaarstelling aan het publiek verrichten. Aanbieders, zo bepaalt artikel 13, moeten bijgevolg een toelating verkrijgen van de rechtenhouders om de content te kunnen verspreiden, ‘bijvoorbeeld door het sluiten van licentieovereenkomsten.’ Voor zover rechtenhouders niet bereid zouden zijn om hun toelating te verlenen of deze niet te verlenen tegen normale (lees marktconforme) voorwaarden, voorziet de Richtlijn in een aansprakelijkheidsbeperkende regel.

Spreker

Nele Somers
Advocaat Artes advocaten

Rechtsgebied

Ondernemingsrecht

Project

Volvo Ocean Race Brunel