Bespreken van een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak waarin de Afdeling heeft geoordeeld dat een omgevingsvergunning voor een zonnepark kan worden verleend voor een periode van maximaal 10 jaar.

Spreker

Monique Rus-van der Velde
Advocaat – Partner Van Benthem & Keulen

Rechtsgebied

Bestuursrecht

Project

Leidse Schouwburg