In het Albert Heijn arrest ging de Hoge Raad in op een topic dat franchiseland bitter verdeeld houdt: moet de franchisegever nu wel of niet een omzetprognose verstrekken aan de (aspirant-)franchisenemer. De Hoge Raad oordeelt van niet. Geen wets- of rechtsregel verplicht daartoe. Opmerkelijk is dat de wetgever in het voorontwerp franchisewet wel lijkt te streven naar het opleggen van een prognoseplicht. Het arrest en de consequenties worden kritisch besproken.

Spreker

Jan Spanjaard
Advocaat Facily LAW advocatuur

Rechtsgebied

Ondernemingsrecht

Project