Sinds 2018 is het stelsel van de gemeenschap van goederen zoals dat in Nederland geldt indien de echtgenoten geen huwelijkse voorwaarden maken, beperkter geworden. Dat heeft ook gevolgen voor de schulden. Maakte het voorheen niet uit wie of wat voor schuld het was, de schuldeiser kon zich op alle goederen van de gemeenschap verhalen. Wel bestond er al een onderscheid tussen privéschulden en gemeenschapsschulden. Door de nieuwe wetgeving is het belang daarvan toegenomen. Anders dan voorheen zijn alle voorhuwelijkse (eigen) schulden van een echtgenoot privéschulden En privéschuldeisers zijn voortaan beperkt in hun mogelijkheden om verhaal uit te oefenen op de goederen van de gemeenschap. En dat geldt ook bij het faillissement van een van de echtgenoten. Ook is de wet verbeterd voor hen die juist ter bescherming van de ene echtgenoot tegen het faillissement huwelijkse voorwaarden hebben gemaakt. Voorheen kwamen deze echtgenoten bij faillissement “van een koude kermis thuis”. Om elk risico te vermijden werd de gekochte woning op naam van de vrouw gezet voor het geval de man failliet zou gaan. Toch viel de woning toch ten prooi aan de schuldeisers van de man en kon de curator na het faillissement van de man over de woning beschikken. Door een wijziging van de Faillissementswet is dit nu niet meer het geval.

Spreker

Bart Breederveld
Advocaat Rensen advocaten Alkmaar

Rechtsgebied

Erfrecht

Project

Stadion Feijenoord

Vindplaats

AvdR-Legalflix:300/02