Welke afweging wordt er gemaakt in een voorlopige voorziening procedure waarbij het belang van gaswinning tegenover het belang van de bewoners uit Groningen tegenover elkaar staan?

Spreker

Anita Nijboer
Partner omgevingsrecht Kennedy Van der Laan

Rechtsgebied

Bestuursrecht

Project

Academiegebouw Utrecht